facebook_pixel_id

Правила платформи та публічна оферта

ВВЕДЕННЯ:

ПЛАТФОРМА MyHeal – маркетплейс із повним спектром медичних консультаційних послуг та обслуговуванням, далі – Платформа. Система забезпечує організацію постійного планового централізованого моніторингу, діагностування, підтримання та покращення стану здоров’я людей.

Платформа забезпечує можливість організувати постійний моніторинг стану власного здоров’я. Вона є майданчиком, який дозволить будь-яким користувачам організувати онлайн-консультацію лікарів будь-якого рівня та зберігати свій персональний медичний архів на електронних носіях інформації.

Експертам (лікарям) вона допомагає спілкуватися з клієнтами для надання їм консультацій; обмінюватися знаннями та вивчати нові розробки у світі медицини, організовувати консиліуми та колективні конференції, залучати до співпраці своїх колег із медичного співтовариства України та зарубіжжя.

Користувачами Платформи можуть бути:

 • клієнти;
 • лікарі (персональні медичні менеджери, сімейні лікарі, лікарі-експерти II i III рівня медичної допомоги).

 

Обов'язковою умовою для персоніфікованої взаємодії користувачів Платформи з інтерфейсами мобільного застосунку та вебсайту є успішне проходження безкоштовної процедури реєстрації. Для отримання всіх функцій системи комунікації, Клієнт має обрати собі сімейного лікаря або/та персонального медичного менеджера тощо.

Однією з амбітних цілей проекту є створення системи постійного моніторингу стану здоров’я фізичних осіб шляхом глобальної медичної експертизи з можливістю залучення провідних медичних фахівців України і всієї планети для ранньої діагностики виявлених за допомогою моніторингу змін стану здоров’я людини та попередження виникнення складних хронічних захворювань, проведення навчання населення з питань профілактики захворювань та здорового способу життя.

Основне завдання – забезпечення постійного моніторингу стану особистого здоров'я та організація надання якісної медичної допомоги, використовуючи особистий електронний медичний кабінет на вебсайті чи у мобільному телефоні (додатку) для забезпечення постійної комунікації з кваліфікованою медичною підтримкою і допомогою 24/7, через сімейних лікарів та/або персональних медичних менеджерів.

Власником платформи є суб'єкт господарської діяльності, зареєстрований в Україні. Сама Платформа буде функціонувати у вигляді вебсайту, розміщеного на іноземному сервері.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ТОВ «НВК «Екофарм», іменоване «Компанія», та «Користувач Платформи», іменований «Клієнт» та/або «Лікар», який висловив у встановленій Компанією письмовій формі свою згоду на укладання публічної угоди і акцептував цю оферту, розміщену у мережі Інтернет за адресою: myheal.com.ua, далі – Сайт, уклали дану Угоду, іменовану «Угода», про наступне:

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Компанія – ТОВ «НВК «Екофарм», (код ЄДРПОУ 25589583), – власник (ліцензіат) Платформи MyHeal.

Користувач Платформи:

 • фізичні особи, які досягли встановленого законом віку, який передбачає можливість участі в подібних Угодах, і володіють необхідною дієздатністю, а також юридичні особи різних організаційно-правових форм;
 • фізичні або юридичні особи, які мають обліковий запис (реєстрацію) на Платформі та прийняли умови цієї Угоди, Правила Платформи тощо.

 

Клієнт – дієздатна фізична особа, громадянин України або іншої держави.

Лікар – персональний медичний менеджер/сімейний лікар/лікар-експерт, який зареєстрований як ФОП та одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, або який має трудові відносини з юридичною особою  відповідної організаційно-правової форми.

Серед них Персональний медичний менеджер, Сімейний лікар, Лікар-експерт II i III рівня медичної допомоги, мають окремий статус та визначаються в наступному розумінні:

 • Лікарі (персональні медичні менеджери, сімейні лікарі, лікарі-експерти II i III рівня медичної допомоги);
 • Страхові агенти;
 • Медичні установи.

Поняття «Лікар» в цій Угоді може застосовуватися як повне так і часткове (викладено вище).

Послуги Порталу

Для Клієнтів:

 • організація постійного моніторингу стану здоров’я та стану здоров´я членів сім´ї з метою профілактики складних хронічних захворювань;
 • створення та постійна підтримка персонального медичного архіву;
 • безкоштовні або платні (онлайн, віддалені) консультації з Лікарем (сімейним лікарем та/або персональними медичними менеджерами (медична допомога I ступеня), або з лікарем-експертом (медична допомога II i III ступеня)) з поетапним вирішенням проблем зі станом здоров’я, лікуванням або профілактикою;
 • отримання та зберігання в персональному електронному медичному архіві результатів аналізів, встановлених діагнозів та призначень для лікування;
 • замовлення послуг або запис на онлайн- чи особистий прийом до Лікаря, на проведення аналізів та досліджень, оглядів або консультацій, тощо.

Для Лікарів:

 • платні або безкоштовні (онлайн, віддалені) медичні консультації Клієнтів;
 • організація консиліумів Лікарів для обговорення тематичних питань у сфері медицини та верифікації діагнозу складних випадків захворювань;
 • організація постійного моніторингу стану здоров’я Клієнта та стану здоров´я членів його сім´ї, з метою профілактики складних хронічних захворювань;
 • створення та постійна підтримка персонального медичного архіву Клієнта;
 • отримання та зберігання в персональному електронному медичному архіві Клієнта результатів аналізів, встановлених діагнозів та призначень для лікування.

 

Громадяни інших країн – громадяни країн, відмінних від України.

Вклад – грошова сума, яка вноситься Спонсором на банківський рахунок Компанії з метою подальшого перерахування на користь Проекту та отримання запропонованої Автором проекту Винагороди.

Винагорода – нагорода матеріального чи морального характеру, що є результатом реалізації Проекту, пропонована Автором проекту клієнтами за внесення Вкладу.

Заявка – створений Автором Проект, що не пройшов модерацію.

Рахунок Компанії – поточний рахунок Компанії у фінансовій установі (банку).

Всі інші терміни та визначення, не зазначені у пункті 1 цієї Угоди, визначаються в тексті самої Угоди та/або відповідно до тлумачення, сформованого у практиці ділового обороту, та чинним законодавством України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Угода є публічною пропозицією (офертою) Компанії для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.

2.2. Ця Угода діє одночасно з Правилами Платформи та Згодою на обробку персональних даних, розміщених у мережі Інтернет на Сайті. Зазначені документи доповнюють одне одного і обов'язкові для Користувачів Платформи.

2.3. Відповідно до умов цієї Угоди, Компанія виступає у ролі:

2.3.1. суб'єкта, який надає Користувачам технічні та інші можливості Платформи як інтернет-площини для інформаційного, організаційного, консультаційного і правового спілкування, у тому числі для організації отримання оплати послуг між Клієнтом та Лікарем;

2.3.2. арбітра між Клієнтом та Лікарем в разі виникнення суперечок.

2.4. Платформа використовується:

2.4.1. Клієнтом з метою постійного онлайн-моніторингу стану власного здоров’я шляхом отримання кваліфікованих консультацій від Лікарів, та для вирішення проблем, пов’язаних зі здоров‘ям.

2.4.2. Лікарем з метою формування бази постійних Клієнтів для надання їм кваліфікованих медичних онлайн-консультацій.

2.5. Основними цілями Платформи є забезпечення:

 • організації постійного програмного моніторингу стану здоров’я Клієнта шляхом первинної діагностики гомеостазу організму з метою ранньої профілактики та ефективного лікування порушень сталості складу та стабільності внутрішнього середовища біологічних систем організму;
 • постійного онлайн-сервісу для комплексного всебічного забезпечення, в тому числі й інформаційного супроводу Клієнтів;
 • створення експертної системи Лікарів, яка дозволить систематизувати та оцифровувати результати їхньої професійної діяльності та забезпечить зручний і прозорий сервіс для Клієнтів;
 • створення системи моніторингу контролю стану свого здоров´я Клієнтом та можливість додаткового контролю Платформою поставлених діагнозів та призначених методик лікування;
 • створення системи безпеки платних послуг за допомогою арбітражу та автоматичного бронювання послуг;
 • створення жорсткого відбору кваліфікованих та надійних Лікарів, забезпечивши постійний моніторинг Платформою підтверджуючих кваліфікацію документів, рейтингів, відгуків, поставлених діагнозів та методик лікування;
 • високої якості медичних послуг (вірності діагнозів та висновків Лікарів-експертів, ефективності їхніх рекомендацій за рахунок послуг консиліумів і додаткових перевірок висновків та діагнозів Персональними медичними менеджерами, Сімейними лікарями та іншими спеціалістами Платформи (при їх наявності)).

Компанія може надавати додаткові послуги, передбачені цією Угодою та в порядку, зазначеному нею.

2.6. Залежно від Користувачів Платформи перелік основних її можливостей становить:

Для Клієнта:

 • реєстрація на Платформі за допомогою соціальних мереж (Facebook, Google+);
 • особистий вибір Лікаря на власний розсуд в залежності від вартості його послуг, поточного місцезнаходження, рейтингу або мови спілкування; його консультації онлайн; зміни Лікаря;
 • отримання поради та оцінки стану здоров’я (на основі експертної оцінки та/або інформації персонального електронного медичного архіву) від Лікаря (безкоштовно);
 • онлайн-спілкування з Лікарем незалежно від поточного місця розташування, як з комп’ютерів, так і з мобільних пристроїв;
 • телемедицина – віддалені консультації Лікаря, в тому числі й закордонних експертів з синхронним перекладом (за необхідності);
 • послуги Персонального медичного менеджера Платформи за окрему платню;
 • прямі звернення та самостійний вибір графіку для бронювання зустрічі з Лікарем; узгодження особистого графіку консультацій;
 • оренда персонального (сімейного) електронного медичного кабінету з власним електронним медичним архівом та електронним сейфом для розрахунків;
 • формування та постійний доступ до власного сімейного електронного медичного архіву;
 • зберігання історії спілкування в межах Платформи з Лікарем, іншими Користувачами Платформи;
 • подання скарг та повернення оплати неякісних медичних послуг, визначених відповідними правочинами;
 • конфіденційність персонального електронного медичного архіву (медичних документів стану здоров'я Клієнта); самостійне (на власний розсуд) та усвідомлене, обмежене в часі відкриття конфіденційної інформації для Лікаря при отриманні консультації;
 • отримання від Платформи проектів всіх правочинів для юридичного захисту персональних даних та гарантування надання кваліфікованої медичної допомоги.

Для Персонального медичного менеджера Платформи та Сімейного лікаря:

 • розміщення підтверджуючих кваліфікацію документів відповідно до державних вимог та стандартів Сімейного лікаря та/або Лікаря – експерта;
 • розміщення інформації про свої професійні можливості та досвід;
 • формування тематичних галерей власних послуг;
 • оренда Персонального електронного медичного кабінету для спілкування з Клієнтом та Лікарем-експертом, в т.ч. й організація персонального електронного медичного архіву та електронного сейфу для проведення розрахунків;
 • створення системи комунікацій з Клієнтом та Лікарем-експертом, створення групових чатів, архівних чатів з можливістю збереження повної історії комунікацій;
 • доступ до особистих електронних медичних кабінетів та електронних медичних архівів Клієнта за його згодою;
 • зручний агрегований графік консультацій Клієнта;
 • персональний медичний менеджер, сімейний лікар може виставляти статус для прийому клієнтів: вільний/зайнятий;
 • верифікація результатів аналізів і висновків медичних консультацій в порівнянні зі світовими практиками;
 • перевірка підтверджуючих документів Лікаря-експерта та прямий зв’язок з службою підтримки Платформи у випадку скарг чи надання неправдивої інформації;
 • створення списку обраних Лікарів-експертів;
 • створення внутрішнього рейтингу Лікарів-експертів;
 • можливість виступати третьою стороною у випадку розгляду арбітражної скарги Клієнта;
 • створення електронного підпису з метою підписання правочину з Клієнтом, (за державною програмою, з реєстрацією у МОЗ).

Для Лікаря-експерта:

 • розміщення підтверджуючих власну кваліфікацію документів відповідно до державних вимог та стандартів;
 • можливість надавати більшу кількість медичних послуг чи консультацій;
 • формування тематичної галереї своїх послуг;
 • оренда персонального електронного медичного кабінету для спілкування з Клієнтом та Лікарем-експертом, в т.ч. й організація персонального електронного медичного архіву та електронного сейфу для проведення розрахунків;
 • визначення гнучкого графіку прийому Клієнта, обідньої перерви, вихідних та відпусток тощо;
 • ведення графіку усіх заброньованих консультацій за допомогою мобільного додатку та/або ПК з функцією Нагадування;
 • архівація результатів усіх досліджень та консультацій з залученням Платформи до персональних електронних медичних архівів Клієнта;
 • телемедицина – віддалені консультації, при наявності ноутбука, смартфона з відеокамерою для відеочату;
 • запрошення за згодою Клієнта Експертів для організації консиліумів з питань встановлення діагнозу Клієнта;
 • створення системи постійних чат-комунікацій між Клієнтом і Сімейним лікарем та/або Персональним медичним менеджером у випадку розгляду арбітражної скарги Клієнта;
 • онлайн-направлення Клієнта для проведення аналізів чи необхідних клінічних досліджень, із зазначенням наступних даних: перелік необхідних аналізів (досліджень), номер телефону Експерта та Клієнта, електронна пошта Клієнта та Експерта;
 • створення електронного підпису з метою підписання правочину з Клієнтом, (за державною програмою, з реєстрацією у МОЗ) та/або гарантії якості медичних послуг;
 • автоматичне зарахування оплати медичних послуг до електронного сейфу після закінчення терміну первинного бронювання.

2.7. Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди.

2.8. Розміщення Компанією інформації про Користувачів Платформи, фінансові транзакції, тобто відповідну оплату на Сайті, тощо; використання Користувачами Платформи технічних та інших можливостей Платформи не є приводом або підставою для визнання Компанії стороною за угодами, що укладаються між Користувачами Платформи.

2.9. Всі зобов'язання виникають безпосередньо між Користувачами Платформи. Компанія не є організатором замовлення послуг. Відповідальність за надання якісних послуг у повному обсязі несе перед Клієнтом Лікар.

2.10. Якщо країна проживання/місцезнаходження особи встановлює обмеження участі у подібних Платформах, особа повинна утриматися від прийняття Угоди.

2.11. Перед приєднанням до Платформи Клієнт зобов'язаний уважно ознайомитися з умовами цієї Угоди. Отримати статус Користувача Платформи дозволяється лише особам, які повністю прийняли умови цієї Угоди, розміщеної на Платформі: myheal.com.ua. Приєднання до даної публічної пропозиції здійснюється в цілому. Користувач Платформи не може запропонувати Компанії свої умови.

2.12. Компанія інформує, а Користувачі Платформи погоджуються та не заперечують проти того, що Платформа на момент початку її функціонування, фактично не виконує всіх, передбачених цією Угодою функцій, та в майбутньому часі буде розвиватися з метою досягнення основних її можливостей, передбачених цією Угодою.

2.13. Висловивши свою згоду на прийняття Правил Платформи дистанційним шляхом, проставивши на Платформі в установленому місці відповідні відмітки, особа тим самим підтверджує своє повне розуміння і згоду з умовами цієї Угоди. Якщо особа не згодна з умовами Угоди, їй не надається статус і права Користувача Платформи.

3. ОСНОВНІ СЦЕНАРІЇ ПЛАТФОРМИ ТА ЇХ ДЕТАЛІЗАЦІЯ

3.1. Реєстрація Користувачів Платформи.

Реєстрація Клієнта передбачає внесення наступних даних:

 • ПІБ та нікнейм (на вибір Клієнта);
 • електронна адреса, телефон;
 • своє фото для профілю (за бажанням Клієнта);
 • знання іноземних мов;
 • основна мова спілкування;
 • дата народження (з можливістю внесення змін через технічну підтримку Платформи та попереднім надсиланням персональних даних, які підтверджують дійсну дату народження);
 • документи, що підтверджують особу Клієнта (за бажанням Клієнта).

Застереження Платформи:

 • заборона реєстрації Дочірніх користувачів – осіб віком до 16 (шістнадцяти) років/недієздатних осіб;
 • дочірній користувач може бути зареєстрований під обліковим записом Клієнта.

Після завершення процедури реєстрації, Платформою формується персональний електронний медичний кабінет Клієнта, в кабінеті створюється особистий віртуальний електронний сейф та сімейний електронний медичний архів.

За допомогою електронного сейфу Клієнт зможе проводити фінансові операції, пов’язані з оплатою наданих медичних послуг, визначених відповідними правочинами. Доступ до електронного сейфу має виключно Клієнт.

Доступ та блокування доступу до сімейного медичного електронного архіву Клієнт надає Персональному медичному менеджеру/Сімейному лікарю/Лікарю-експерту самостійно за власним бажанням.

Платформа не має доступу до сімейних електронних медичних архівів Клієнта.

Успішним завершенням процедури реєстрації є підтвердження Платформою шляхом відправлення електронного листа на вказану при реєстрації електронну адресу, яку Клієнт ввів у відповідне поле реєстраційної форми.

Реєстрація Персонального медичного менеджера/Сімейного лікаря передбачає введення наступних даних:

 • ПІБ;
 • електронна адреса, номер телефону, локація, наявність можливості здійснювати послуги з телемедицини;
 • внесення персональних професійних даних: освіта, кваліфікація, досвід роботи, подяки, нагороди, рекомендації від колег та будь-яка інша інформація, що може зацікавити Клієнта;
 • документи, що підтверджують кваліфікацію для проходження модерації: диплом, трудова книжка, посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії тощо;
 • фото особистого профілю;
 • знання іноземних мов;
 • основна мова спілкування;
 • графік проведення особистих прийомів та консультацій (з можливістю зазначення обіду та відпусток);
 • локація для очних консультацій: адреса, телефон;
 • можливість особистого виїзду до Клієнта.

Після завершення процедури реєстрації та успішного проходження етапу модерації цифрового підпису та верифікації документів, які засвідчують особу, в кабінеті створюється особистий віртуальний електронний сейф та сімейний електронний медичний архів. За допомогою електронного сейфу проводяться будь-які фінансові операції, пов'язані з оплатою/отриманням грошових коштів за надані медичні послуги.

Доступ до електронного сейфу має виключно Персональний медичний менеджер/Сімейний лікар.

Успішним завершенням процедури реєстрації є підтвердження Платформою шляхом відправлення смс-коду на вказаний при реєстрації номер телефону, який введено у відповідне поле реєстраційної форми.

Будь-які дії з інформацією про здоров'я Клієнта, вчинені Персональними медичними менеджерами або Сімейним лікарем, без отримання дозволу Клієнта, буде розцінено Платформою як незаконні, розглядатимуться як несанкціонований доступ та незаконна обробка персональних даних.

Реєстрація Лікаря-експерта передбачає внесення наступних даних:

 • ПІБ;
 • електронна адреса, номер телефону, локація, наявність можливості здійснювати послуги з телемедицини;
 • внесення персональних професійних даних: освіта, кваліфікація, досвід роботи, подяки, нагороди, рекомендації від колег та будь-яка інша інформація, що може зацікавити Клієнта;
 • фото особистого профілю;
 • документи, що підтверджують кваліфікацію для проходження модерації: диплом, трудова книжка, посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії тощо;
 • перелік медичних послуг, які надаються Лікарем-експертом;
 • платіжні реквізити (при підписанні правочину);
 • графік проведення особистих прийомів та консультацій (із можливістю зазначення обіду та відпусток);
 • знання іноземних мов;
 • основна мова спілкування;
 • вибір загальних категорій для результатів пошуку;
 • локація для очних консультацій: адреса, телефон;
 • можливість особистого виїзду до Клієнта.

Після завершення процедури реєстрації та успішного проходження етапу модерації цифрового підпису та верифікації документів, які засвідчують особу, в кабінеті створюється особистий віртуальний електронний сейф та сімейний електронний медичний архів. За допомогою електронного сейфу проводяться будь-які фінансові операції, пов'язані з оплатою/отриманням грошових коштів за надані медичні послуги.

Доступ до електронного сейфу має виключно Персональний медичний менеджер/Сімейний лікар.

Успішним завершенням процедури реєстрації – є підтвердження Платформою, шляхом відправлення смс-коду на вказаний при реєстрації номер телефону, який введено у відповідне поле реєстраційної форми.

Будь-які дії з інформацією про здоров'я Клієнта, вчинені Персональними медичними менеджерами або Сімейним лікарем, без отримання дозволу Клієнта, буде розцінено Платформою як незаконні, розглядатиметься як несанкціонований доступ та незаконна обробка персональних даних.

Перелік спеціальностей Лікарів-експертів на Платформі:

Лікар-акушер-гінеколог Лікар-гематолог дитячий Лікар загальної практики – сімейний лікар
Лікар-алерголог Лікар-гінеколог дитячого підліткового віку Лікар-імунолог
Лікар-алерголог дитячий Лікар-гінеколог-онколог Лікар-імунолог клінічний
Лікар-анестезіолог Лікар з гігієни дітей та підлітків Лікар-імунолог дитячий
Лікар-анестезіолог дитячий Лікар-дерматовенеролог Лікар-інфекціоніст
Лікар-бактеріолог Лікар-дієтолог Лікар-інфекціоніст дитячий
Лікар-вірусолог Лікар-ендокринолог Лікар-кардіолог
Лікар-гастроентеролог Лікар-ендокринолог дитячий Лікар-кардіоревматолог дитячий
Лікар-гастроентеролог дитячий Лікар-ендоскопіст Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини
Лікар-гематолог Лікар-епідеміолог Лікар-мікробіолог-вірусолог
Лікар-нарколог Лікар-ортопед-травматолог Лікар з променевої терапі
Лікар-нарколог дільничний Лікар-ортопед-травматолог дитячий Лікар-ревматолог
Лікар-невропатолог Лікар-отоларинголог Лікар-стоматолог
Лікар-невролог дитячий Лікар-отоларинголог дитячий Лікар-стоматолог-ортопед
Лікар-нефролог Лікар-отоларинголог-онколог Лікар-стоматолог-терапевт
Лікар-нефролог дитячий Лікар-офтальмолог Лікар-стоматолог-хірург
Лікар-нейрохірург Лікар-офтальмолог дитячий Лікар-терапевт
Лікар-нейрохірург дитячий Лікар-педіатр Лікар-терапевт токсиколог
Лікар-онколог Лікар-педіатр дільничний Лікар з ультразвукової діагностики
Лікар-онколог дитячий Лікар-педіатр-неонатолог Лікар-уролог
Лікар-уролог дитячий Лікар з функціональної діагностики Лікар-хірург судинний
Лікар-фізіотерапевт Лікар-хірург дитячий Лікар-хірург серцево-судинний
Лікар-фтизіатр дитячий Лікар-хірург-онколог Лікар-хірург торакальний
Лікар-хірург проктолог

 

 

 

3.2. Процес надання послуг Лікарем.

При реєстрації Лікарем передбачається додаткове внесення наступних даних:

 • назва медичної послуги та її короткий зміст;
 • категорія та підкатегорія медичної послуги;
 • можливість очного або заочного консультування Клієнта;
 • вартість медичної послуги (фіксована/погодинна у відповідній валюті);
 • можливість проведення при необхідності консультації в декілька етапів;
 • фіксація завершеної домовленості про вартість медичної послуги – підписання правочину про надання медичної послуги та процедури її оплати.

Після розміщення медичної послуги Лікарем на Платформі, останній має змогу її редагувати, деактивувати або видалити.

Застереження Платформи:

 • кінцева дата можливості надання консультації обмежується строком дії відповідного сертифікату Лікаря.

3.3. Процес замовлення медичної послуги Клієнтом. 

Запит Клієнта на медичну послугу передбачає вибір Лікаря та подальше бронювання часу консультації, що включає:

 • вибір часу для проведення консультації з текстовим повідомленням (з мінімальною розбіжністю у часі з діапазоном 15 хвилин);
 • перехід до резервування послуги, що включає блокування Платформою грошових коштів Клієнта, згідно підписаного правочину;
 • отримання підтвердження бронювання консультації у вигляді блокування грошових коштів Платформою із персонального електронного сейфу Клієнта.

Застереження Платформи:

 • якщо медична послуга має визначену фіксовану тривалість (наприклад, одна година), Платформа автоматично обирає доступний час в графіку Лікаря, достатній для проведення даної консультації;
 • підтвердження бронювання консультації приходить на електронну пошту Клієнта та містить такі реквізити Лікаря: ПІБ, телефон, адресу для проведення консультації/данні для консультації в онлайн-режимі, час проведення консультації);
 • після бронювання консультації, Клієнт/Лікар протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин має право на такі зміни: перенесення часу консультації/відмови від бронювання/відхилення (із зазначенням причин), про що Клієнт отримує відповідну нотифікацію;
 • запізнення чи відсутність Клієнта у заброньований час призведе до списання заблокованих гарантійних коштів з рахунку Клієнта, з можливою втратою права на їх повернення;
 • запізнення чи відсутність Лікаря у заброньований час призведе до отримання попередження від системи арбітражу на платформі за результатами розгляду скарги користувача, який замовив послугу та повернення коштів у сейф користувача;
 • при цьому, якщо зміни вносяться менш як за добу, або має місце запізнення/відсутність, Платформа застосовує грошову компенсацію для добросовісної сторони пропорційно часу, який залишився до/для консультації;
 • після завершення консультації протягом 30 (тридцяти) днів, Клієнт має право на відгук, що прямо впливатиме на рейтинг Лікаря.

3.4. Оплата послуг на Порталі. Повернення оплати.

Оплата послуг на Порталі здійснюється у безготівковій формі, згідно положень ст.ст. 1087, 1088 ЦКУ, шляхом внесення Клієнтом авансового платежу грошової винагороди Лікаря на центральний рахунок Платформи, що підтверджує резервування послуги та подальше блокування такого платежу на вказаному рахунку.

Такі кошти стануть доступні для оперування Лікарем через 48 годин з моменту закінчення консультації або підтвердження Клієнтом, що консультацію завершено успішно.

При резервуванні послуги, Клієнт сплачує кошти зі свого віртуального рахунку Платформи.

В разі:

 • отримання Клієнтом неякісної послуги;
 • ненадання Лікарем обумовленої угодою послуги, тощо.

Клієнт має право подати Скаргу із зазначенням причин відмови від оплати послуг та заблокувати на 30 (тридцять) календарних днів перерахунок грошової винагороди за послугу, згідно підписаної Сторонами угоди.

*Перелік причин відмови від оплати послуг зазначається на Платформі.

В разі задоволення Скарги Клієнта, заблокований авансовий платіж повертається останньому Платформою на його віртуальний рахунок протягом 10 банківських днів.

* Будь-які фінансові транзакції підтверджуються Користувачем шляхом передачі коду через смс-повідомлення на номер мобільного телефону, вказаний Клієнтом при реєстрації на Платформі. Даний код має бути введений у модальному вікні: «Підтвердження фінансової операції».

* Після здійснення резервування послуги, Клієнт/Лікар має право:

 • змінити час консультації, якщо до її початку залишилось не менше 24 годин,
 • за згодою Сторін, відхилити резервування послуги, про що отримується відповідна нотифікація.

* При оплаті послуг Платформа автоматично показує баланс коштів Клієнта. Якщо коштів на балансі недостатньо, Платформа пропонує оплатити консультацію, шляхом автоматичного поповнення балансу і одночасного переводу авансового платежу грошової винагороди Лікаря на центральний рахунок Платформи.

Порядок розрахунків на Платформі визначається законами України, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.5. Робота арбітражу на Платформі.

У випадку:

 • отримання неякісної медичної послуги,
 • ненадання Лікарем обумовленої угодою заброньованої медичної послуги,

Клієнт, з метою повернення зарезервованих коштів, протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту бронювання  медичної послуги, має право подати до Платформи (розділ «Послуги») відповідну Скаргу за наступним алгоритмом дій:

 • відкрити вікно «Подача Скарги» у відповідному розділі особистого електронного медичного кабінету Клієнта;
 • вказати одну із обраних причин оскарження або обрати опцію «інше» та надати пояснення (не більше 1000 символів).

Скарга надсилається Модератору Платформи та Лікарю. Під час її розгляду Модератор, Лікар та Клієнт для отримання відповідних пояснень мають можливість спілкування по телефону, через електронну пошту чи систему повідомлень Платформи.

За результатами розгляду Скарга задовольняється або скасовуються.

3.6. Надання медичних послуг Персональним медичним менеджером/Сімейним лікарем.

З метою організації постійного моніторингу стану здоров’я, ведення персонального електронного медичного архіву первинних консультацій тощо, Клієнт має право самостійно обрати Персонального медичного менеджера/Сімейного лікаря за наступним алгоритмом дій:

 • обрати на Платформі Персонального медичного менеджера/Сімейного лікаря;
 • відкрити вікно «Запит на даного менеджера»;
 • оформити відповідну угоду з обраним Персональним медичним менеджером/Сімейним лікарем.

З цього моменту:

 • Клієнту доступна повна інформація про Персонального медичного менеджера/Сімейного лікаря та чат з миттєвими повідомленнями;
 • Персональний медичний менеджер/Сімейний лікар може бронювати необхідні медичні послуги, отримувати доступ (з дозволу клієнта) до результатів консультацій, персональних медичних архівів, залишати свої відгуки про експертів;
 • після підписання угоди персональний медичний менеджер (сімейний лікар) зможе залишати відгуки від імені клієнта, ці відгуки буде видно персональним медичним менеджерам і експерту, про якого залишили відгук.

В свою чергу клієнт залишає відгук про персонального медичного менеджера (сімейного лікаря).

Відгуки, зроблені клієнтами та лікарями первинної ланки медичної допомоги, формують рейтинги лікарів-експертів, які надавали медичні послуги клієнтам.

Процедура довіреного бронювання послуг передбачає наступне:

 • сторони обумовили необхідність певної консультації.
 • персональний медичний менеджер (сімейний лікар) самостійно обрав певну консультацію певного лікаря-експерта у визначений час.
 • надсилається повідомлення замовнику про підтвердження бронювання послуги електронною поштою, смс або нотифікацією на платформі;
 • якщо до початку консультації залишається не менше, ніж 24 години, клієнт може скасувати бронювання, і в такому випадку списані кошти повертаються назад в його сейф.
 • якщо підтвердження довіреного бронювання пройшло успішно, всі отримують повідомлення про це: клієнт, персональний медичний менеджер (сімейний лікар) та лікар-експерт.

3.6. Формування відгуків.

Після проведення консультації і закінчення арбітражного періоду протягом 30 днів кожен клієнт може залишити свою оцінку, що вплине на загальний рейтинг лікаря.

Оцінка надається одним клієнтом для одного лікаря у вигляді «+» або «-» та текстовим поясненням даної оцінки. Якщо консультації є багаторазові, клієнт щоразу може доповнювати оцінку повторно проставивши «+» або «-» з текстовим поясненням, на основі цих рейтингів платформа буде формувати загальний середній рейтинг для конкретного лікаря.

Окрім того, персональні медичні менеджери і сімейні лікарі мають змогу залишати окрему оцінку лікарю-експерту після кожної виконаної ним консультації чи іншої медичної послуги їх підопічному клієнту.

3.7. Персональний електронний медичний архів стану здоров’я клієнта.

Персональний електронний медичний архів стану здоров’я клієнта необхідний для постійного моніторингу персональним менеджером (сімейним лікарем) стану здоров’я клієнта. Тому невід'ємною частиною постійного моніторингу є створення для кожного клієнта персонального електронного медичного архіву. Персональний електронний медичний архів – це медична інформація про стан здоров’я, де будуть накопичуватися та зберігатися результати усіх аналізів та досліджень стану здоров’я клієнта, висновки та призначення лікарів.

Після процедури реєстрації та переходу на сторінку електронного медичного архіву стану здоров’я, клієнту потрібно буде заповнити відповідну анкету – надати результати попередніх досліджень та аналізів (при наявності).

В електронному медичному архіві клієнта постійно зберігається вся інформація результатів аналізів та досліджень, висновків лікарів-експертів або персональних менеджерів (сімейних лікарів), результати консультацій, всі призначення лікарських засобів та схеми їх застосування. Архівація даних персонального електронного медичного архіву стану здоров’я клієнта здійснюється та зберігається протягом терміну дії контракту клієнта з платформою.

В будь-який час клієнт за бажанням може перенести дані сімейного персонального електронного медичного архіву на власний електронний носій.

3.8. Внесення результатів консультації та їх зберігання (модуль синхронізації з поштовим сервером).

Усі результати консультацій, досліджень, аналізів, висновків та призначень вносяться до електронного медичного архіву клієнта автоматично – в електронному вигляді, спеціальним модулем синхронізації з поштовим сервером системи, на електронну адресу персонального електронного медичного кабінету клієнта, яка формується системою після успішного проходження процедури реєстрації кожного з клієнтів.

Процес автоматизації внесення усіх результатів консультацій, досліджень, аналізів, висновків та призначень буде відбуватись шляхом обробки усіх повідомлень спеціальним модулем синхронізації та опрацювання ним усіх вхідних листів з рецептами, аналізами, висновками тощо. Після того, як даний модуль обробить вхідні листи кожного з клієнтів у поштовому сервері системи, він автоматично внесе ці дані у електронний медичний архів стану здоров’я клієнта. Такі листи будуть надходити та зберігатись у спеціальній поштовій скриньці клієнта.

* Персональна поштова скринька буде створюватись відповідно до імені (нікнейму) клієнта, яке зазначив цей клієнт при реєстрації.

* Також, клієнту буде надано можливість вносити результати консультацій або аналізів у ручному режимі, шляхом завантаження відповідних файлів у свій електронний медичний архів стану здоров’я.

* Після того, як модуль синхронізації з поштовим сервером завантажить дані в персональний електронний медичний архів, клієнт буде мати можливість надати кожному з прикріплених листів статус (консультація, дослідження, аналізи, висновки, призначення). У відповідності до цих статусів, клієнт буде мати можливість сортування вмісту персонального електронного медичного архіву, відповідно до вибраного статусу записів цього архіву.

3.9. Деперсоналізація та розкриття частини персонального електронного медичного архіву стану здоров’я клієнта на час консультацій – експертам, сімейним лікарям та персональним медичним менеджерам.

Доступ до персональних електронних медичних архівів клієнтів. Лікарі-експерти, персональні медичні менеджери (сімейні лікарі) будуть мати змогу отримати доступ тільки у разі, якщо клієнт надав дозвіл на доступ до свого електронного медичного архіву. Персональний медичний менеджер (сімейний лікар), може мати доступ до електронного медичного архіву клієнта постійно протягом терміну дії угоди. Також клієнт матиме можливість роздрукувати інформацію з персонального електронного медичного архіву або переписати її на інший електронний носій інформації. Клієнт має змогу в будь-який час закрити доступ до свого персонального електронного медичного архіву всім або окремим персонам, які мали дозвіл на доступ до персонального електронного медичного архіву.

Процедура тимчасового або постійного відкриття особистих даних персонального електронного медичного архіву. Клієнт повинен виконати наступні дії:

 • успішно пройти процедуру авторизації в персональному електронному медичному кабінеті;
 • перейти в «Мій електронний медичний архів»;
 • у спеціальному блоці надання спільного доступу до електронного медичного архіву, натиснути кнопку «Додати код доступу»;
 • додати код доступу шляхом використання функцій спілкування системи, передати лікарю-експерту або персональному менеджеру;
 • Лікар-експерт або персональний медичний менеджер (сімейний лікар), у свою чергу, вводить такий код у спеціальному блоці отримання доступу до персонального електронного медичного архіву клієнта на сторінці цього клієнта;
 • після введення, лікар-експерт або персональний медичний менеджер (сімейний лікар) буде мати змогу ознайомитись з інформацією електронного медичного архіву на сторінці клієнта у «Персональний електронний медичний архів».

* Кожен згенерований код доступу буде записуватись у спеціальну таблицю кодів, у якій буде присутня можливість їх видалення, що, в свою чергу, заблокує доступ до персонального електронного медичного архіву.

* У разі, якщо є потреба у формуванні коду на доступ до персонального електронного медичного архіву на сторінки осіб, які не можуть нести повну відповідальність за свої дії (діти) або недієздатних (інваліди), цей код потрібно сформувати відповідно на сторінці свого дочірнього користувача.

* Кожен клієнт може бути впевнений у захищеності інформації про стан його здоров‘я та переконаний у повній конфіденційності вмісту персонального електронного медичного архіву.

* Інформація, яка міститься у персональному електронному медичному архіві, представляє собою персональні дані громадян і захищена Законами України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

* Платформа гарантує захищеність та неможливість дублювати цю інформацію на сторонні джерела чи носії інформації без згоди клієнта. В кожного клієнта буде власний пароль, який буде відомий тільки орендарю персонального (сімейного) електронного медичного кабінету.

3.10. Доступ до сімейних/персональних електронних медичних архівів персональним медичним менеджерам (сімейним лікарям).

Після успішного проходження процесу реєстрації, персональний медичний менеджер (сімейний лікар) отримує доступ і можливість працювати з інформацією сімейного/персонального електронного медичного архіву на весь термін дії угоди між ним та клієнтом.

Персональний медичний менеджер (сімейний лікар) не матиме змоги маніпулювати результатами консультацій, дублювати їх, вносити зміни, при цьому він зможе залишати свої особисті коментарі, висновки, заключення та призначення.

3.11. Замовлення послуги консиліуму.

Платформою, у разі потреби, буде передбачено замовлення послуги консиліуму (онлайн або очно). Консиліум може бути необхідним для спеціального дослідження стану здоров'я клієнта та уточнення діагнозу, визначення медичного прогнозу, тактики подальшого обстеження та лікування, доцільності направлення у спеціалізовані лікувальні заклади.

Як правило, консиліум скликають у складних випадках за ініціативою лікаря та за погодженням із клієнтом. Консиліум може проводитися у вигляді онлайн-конференції, або очно в медичному стаціонарі, амбулаторному закладі, в санаторії та ін. Якщо консиліум скликано в лікувальному закладі, потрібно отримати дозвіл головного лікаря чи завідувача відділом. Висновки консиліуму в електронному вигляді фіксуються в персональному електронному медичному архіві клієнта, за підписами всіх учасників консиліуму.

Консиліум можуть скликати як лікарі (експерти) так і персональні медичні менеджери (сімейні лікарі) тільки в тому випадку, якщо це було погоджено з клієнтом та підписано відповідну угоду.

3.12. Формування результатів консиліуму

У разі проведення консиліуму лікарів, рішення оформлюється протоколом та в електронному вигляді передається до персонального електронного медичного архіву клієнта – експертом, сімейним лікарем або ж персональним медичним менеджером. В протоколі консиліуму лікарів вказуються прізвища лікарів, включених до складу консиліуму, відомості про причини проведення консиліуму, перебігу захворювання клієнта, стан клієнта на момент проведення консиліуму, включаючи інтерпретацію даних клінічних, лабораторних, інструментальних та інших методів дослідження, висновки консиліуму та призначення за результатами консультації консиліуму.


4. РОЗРАХУНКИ МІЖ ЛІКАРЯМИ ТА КЛІЄНТАМИ

4.1. Платформа не здійснює прийом грошових коштів від Клієнтів за надані їм Лікарями Послуги з використанням доступу до Платформи.

4.2. Інформація щодо вартості Послуг розміщується на Платформі Лікарями та може бути змінена ними в будь-який час. Платформа не несе відповідальності за зазначену інформацію про ціну Послуг, не впливає і не змінює ціну Послуг.

4.3. Платформа не несе жодної відповідальності за невідповідність ціни Послуг, зазначеної Лікарем на Платформі та ціні, яку такий Лікар вимагає за надану Послугу. Платформа також не відповідає за повернення надміру сплачених коштів, компенсації за неналежно надані Послуги, не відповідає за несплату, несвоєчасну або неповну сплату Послуг з боку Клієнтів та за будь-які інші спори, що можуть виникнути між Лікарями та Клієнтами щодо оплати Послуг.

4.4 У разі ненадання Лікарем обумовленої угодою Послуги, чи інших обставин Клієнт має право подати Скаргу на Платформі із зазначенням причин відмови.

4.4.1 Термін подачі Скарги складає 48 годин з моменту завершення Послуги.

4.4.2. Скарги обробляються службою підтримки Платформи по мірі їх надходження - почергово та розглядаються лише у робочі дні з 10:00 до 19:00. 

4.4.3. Оператори служби підтримки, опираючись на текст Скарги та прикріпленні матеріали прийматимуть рішення щодо задоволення чи відхилення Скарги Клієнта.

4.4.4.
Достатніми підставами для скасування платежу і відновлення коштів на рахунку Клієнта є:

 • фізична відсутність лікаря на момент початку часу, заброньованого клієнтом
 • відсутність висновку, інформації, аудіо, відеозапису чи документів будь-якого характеру, що можуть бути підтвердженням наданої послуги
 • будь-яка інша причина, що може ініціювати процес прямої комунікації з Лікарем та Клієнтом, або ж запити на додаткові роз'яснення інциденту


4.4.5. Протягом арбітражного періоду кошти, необхідні для бронювання блокуються на карті Клієнта, і не є доступні для будь-якого іншого користування.

4.4.6. У разі задоволення Скарги Клієнта, заблокований авансовий платіж повертається останньому на картку банком протягом 3 банківських днів. 

4.4.7. У разі незадоволення Скарги Клієнта та після закінчення арбітражного періоду кошти надходять на рахунок Лікаря (Клініки). Ця фінансова транзакція є остаточною і безповоротною.

4.5. Клієнт здійснює платежі за Послуги, шляхом оплати безпосередньо Лікарю. Платформа не є податковим агентом відносно Користувачів. Платформа не здійснює будь-які дії з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) Користувачу, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів Користувачів.

4.6. Користувач усвідомлює, підтверджує та погоджується з тим, що Платформа не несе відповідальності, якщо емітент платіжної картки Користувача відмовляє в авторизації (здійсненні) платежу з будь-якої причини. Якщо такий платіж не дозволено, право Користувача на використання Платформи, за яке встановлено плату, або на Послугу скасовується. Емітент картки Користувача може стягувати з останнього плату за обробку платежу в Інтернеті. Платформа не несе відповідальності за такі платежі, їх наявність та розмір.

4.7. Умови надання Послуг з переведення коштів, розміщені на сайті платіжної системи. Користувач самостійно несе відповідальність за ознайомлення з умовами надання Послуг платіжною системою, емітентом банківської картки та іншими особами, що надають Послуги в сфері переведення коштів, та за дотримання таких умов. Платформа не несе відповідальності за функціонування платіжної системи, здійснені за допомогою нею перекази коштів чи списання коштів з банківських карток Користувачів, а також за збереження конфіденційності даних, наданих Користувачами при використанні платіжної системи.

4.8. Лікарі несуть особисту відповідальність за дотримання норм податкового Законодавства.


5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Ця Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку без спеціального повідомлення кожного з учасників і прив'язки до будь-яких термінів.

5.2. Про зміну (доповнення) Угоди розміщується сповіщення на стартовій сторінці Платформи.

5.3. Ознайомлення зі змінами до Угоди є обов'язком Користувача. У разі незгоди зі зміною Угоди Користувач може розірвати його в односторонньому порядку.

5.4. Якщо після набрання чинності зміненої Угоди Учасник проекту продовжує користуватися сервісами і функціями Платформи, вважається, що він схвалив усі зміни до Угоди.

5.5. Визнання недійсною або нездійсненною будь-якій частині цієї Угоди не тягне недійсність іншої частини Угоди, яка буде залишатися в силі.

5.6. Компанія може в будь-який момент і без повідомлення  поступитися своїми правами на Платформу третій стороні. Користувач не може передати свої права та обов'язки за даною Угодою без попередньої згоди на це Компанії.

5.7. Ця Угода та відносини між Компанією та Користувачем регулюються законодавством України. Кожна сторона беззаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, спорів або розбіжностей у відносинах між Сторонами.